Hotline: 0985 397 562

Sản phẩm

Sắp xếp
TMTD-80

TMTD-80

Liên hệ
CBS-80

CBS-80

Liên hệ
MBTS-80

MBTS-80

Liên hệ
MBT-80

MBT-80

Liên hệ
MBT

MBT

Liên hệ
MBTS

MBTS

Liên hệ
CBS

CBS

Liên hệ
DPG

DPG

Liên hệ
ACM

ACM

Liên hệ
6PPD

6PPD

Liên hệ
ZnO ZP - ST2

ZnO ZP - ST2

Liên hệ
ZnO ZP - ST1

ZnO ZP - ST1

Liên hệ
ZnO 99.8%

ZnO 99.8%

Liên hệ
Perkadox 14-40B

Perkadox 14-40B

Liên hệ
Trigonox 101-45S-ps

Trigonox 101-45S-ps

Liên hệ
NBR/PVC

NBR/PVC

Liên hệ
SBR

SBR

Liên hệ
NBR

NBR

Liên hệ
TDI/PTMEG

TDI/PTMEG

Liên hệ

Liên hệ

Địa chỉ:         451/14 bis, đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại:   028 73030060
Email:          support@sunnytech.com.vn - sunnytech451@gmail.com
Website:      www.sunnytech.com.vn
Facebook:   Cao su - hoá chất Công ty TNHH Sunny Tech

Liên kết

    

 
 

0985 397 562